Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • PŁOMYK MONTESSORI

    Przedszkole Niepubliczne

Oferta przedszkola PŁOMYK MONTESSORI

Realizacja obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…", który dostosowuje treści pedagogiki M. Montessori do współczesnych warunków i wymogów wychowania przedszkolnego;

Realizacja uzupełniających programów edukacyjnych ( np. program wspomagający i stymulujący prawidłowy rozwój mowy u dzieci w wieku przedszkolnym „Języczek gimnastyczek”…);

Realizacja zadań edukacyjnych metodą M.Montessori;

Język angielski: zajęcia dydaktyczne odbywają się równolegle w języku angielskim i polskim.


Wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną;

- trzech nauczycieli w grupie: wychowawca, oligofrenopedagog oraz nauczyciel języka angielskiego;

- wysoki poziom kierunkowych kwalifikacji zawodowych nauczycieli;

-dyplomowani nauczyciele Montessori.


Edukacja żywieniowa- opieka profesjonalnego dietetyka nad posiłkami dzieci; zajęcia kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe.


Opieka nad dziećmi w godz. od
7:00-17:00

Obiekty przedszkolne monitorowane, klimatyzowane, wentylowane wraz z systemem oczyszczania;

Dwa ogrody/place zabaw spełniający wszelkie normy bezpieczeństwa;

Bogaty wybór certyfikowanych pomocy edukacyjnych;

Materiał rozwojowy Montessori- do praktycznych ćwiczeń dnia codziennego, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, edukacji językowej, wychowania kosmicznego.

Zajęcia prowadzone w przedszkolu

W ramach czesnego, nasze przedszkole oferuje:

Uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego – codziennie w różnych formach oraz całodzienna możliwość konwersacji dziecka z nauczycielem w języku angielskim;


Uczestnictwo w zajęciach uzupełniających:

  1. warsztatach edukacyjnych- raz w miesiącu ( m.in. : kulinarne, rękodzieła, doświadczalne itp.);

  2. zajęciach z dogoterapii- raz w miesiącu;

  3. zajęciach z muzykoterapii- raz w tygodniu;

  4. zajęciach logopedycznych w grupach do 5-osób (w przypadku stwierdzenia deficytów mowy);

  5. zajęciach gimnastycznych grupowych z elementami gimnastyki korekcyjnej;

Opieka specjalistów dla wszystkich dzieci:

-dwóch logopedów ( badania przesiewowe, konsultacje z Rodzicami, opracowywanie opinii logopedycznych, kierowanie do poradni logopedycznej, terapia logopedyczna grupowa, praca ze specjalistycznym programem LOGOPRO, duża baza pomocy specjalistycznych);

-psycholog ( obserwacja, konsultacje z Rodzicami , opracowanie dokumentacji i opinii psychologicznych);

-dwóch rehabilitantów/terapeutów integracji sensorycznej ( obserwacja, konsultacje z Rodzicami, bogata baza pomocy sensorycznych, zajęcia gimnastyczne grupowe z elementami gimnastyki korekcyjnej);

-korzystanie z komputerowego programu multimedialnego „ Wspomaganie rozwoju Pro”.


Na życzenie rodziców dodatkowo płatne zajęcia:


• Wszystkie formy wyjazdowe

 

Back to top