• Przedszkole_PŁOMYK_MONTESSORI_Piekary śląskie-ogród-przedszkola-perespektywa-2019-001

    PŁOMYK MONTESSORI

    Piekary Śląskie

 

PLAN DNIA

700 - 900

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Pierwsze śniadanie. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy edukacyjne. Praca indywidualna o charakterze obserwacyjno - stymulującym. Zestaw porannych ćwiczeń gimnastycznych.

 

900 - 930 

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania prawidłowych nawyków żywnościowych, higienicznych i kulturalnych.


900 - 1100

Praca własna dzieci z materiałem rozwojowym M. Montessori.


1100 - 1200

Realizacja zajęć dydaktyczno- wychowawczych w formie grupowej.


1200 - 1230
Obiad. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania prawidłowych nawyków żywnościowych, higienicznych i kulturalnych.


1230 -1245

Poobiedni relaks z książką.


1245 - 1345

Pobyt na świeżym powietrzu: spacery, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, aktywność swobodna dzieci. Zajęcia gimnastyczne o charakterze ogólnorozwojowym.


1345 - 1445
Praca własna z materiałem rozwojowym M. Montessori. Lekcja ciszy.


1445 - 1500
Podwieczorek.


1500 1700
Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania dziecka. Praca o charakterze stymulująco - kompensacyjnym. Gry i zabawy muzyczno - ruchowe. Aktywność zabawowa ogrodzie przedszkolnym.

Back to top