Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Tags

  • Obraz2

    PŁOMYK MONTESSORI

    Piekary Śląskie

Bal karnawałowy 2021

22.01.2021

 

Serdecznie zapraszamy nasze przedszkolaki na bal karnawałowy 2021

 

 

Więcej szczegółów

 Bal karnawałowy 2021

 

 


 

  Dogoterapia - harmonogram na styczeń 2021
 

Aktualizacja 04.01.2021

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć dogoterapii na styczeń 2021.

 

UWAGA:

Przypominamy o konieczności podpisania zgody na udział dziecka w zajęciach, również w przypadku, gdy dziecko uczęszczało na zajęcia w minionym roku szkolnym.

 

Więcej szczegółów

 Zajęcia dogoterapii 2020-2021

 

 

 

  Dogoterapia - STOKROTKI- zmiana terminu zajęć

 

21.12.2020

Zajęcia dogoterapii dla grupy STOKROTKI z dnia 21.12.2020 (poniedziałek) zostały przeniesione na styczeń 2021.

Dokładny termin podamy niebawem.

 

 

 

Dyżur świąteczny 28-31 grudnia 2020

10.12.2020

 

Ze względu na potrzebę organizacji pracy przedszkola w okresie świątecznym prosimy o wpisywanie czy Państwa dzieci będą uczęszczać do przedszkola w dniach 28-31 grudnia

Listy będą dostępne w przedsionku przedszkola lub taką informację można przesłać także mailem na adres konkretnej grupy:

maki@plomyk-montessori.pl

stokrotki@plomyk-montessori.pl

sloneczniki@plomyk-montessori.pl

 Motyw swiat zima


 

24 grudnia - dzień wolny od zajęć

10.12.2020

 

Zgodnie z ustaleniami na zebraniu rodziców przypominamy, iż 24 grudnia jest dniem wolnym od zajęć.

Przedszkole w tym dniu będzie zamknięte.

Motyw swiat zima

 

 

  Akcja charytatywna 11 grudnia 2020

 

07.11.2020

 

SZCZEGÓŁY:

Kiermasz świateczny 2020

 

 

  Przedszkolaki pomagają

 

05.10.2020

Zmiana zasad pomocy podopiecznym schroniska dla zwierząt PSITUL MNIE.

 

SZCZEGÓŁY:

PSITUL MNIE - zmiana zasad pomocy

 

 

  Procedury bezpieczeństwa w związku z otwarciem przedszkola - 1 wrzesień 2020
 
Aneks nr 1
 

25.09.2020

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym "Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich obowiązująca od 1 września 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

W związku z pytaniami Rodziców naszych wychowanków dotyczącymi stanu zdrowotnego dziecka mogącego uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, opracowaliśmy aneks do Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym "Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich obowiązującej od 1 września 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rozszerzający informacje dotyczące tych kwestii.

 

TREŚĆ PROCEDURY

Aneks 1 do Procedury - Dokument - wrzesień 2020

 

Dyrekcja Przedszkola Płomyk Montessori w Piekarach Śląskich

 

 

 

  Procedury bezpieczeństwa - przypomnienie
 

10.09.2020

Przypominamy o obowiązku złożenia podpisanych oświadczeń zapoznania się z Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym

"Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich obowiązująca od 1 września 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

TREŚĆ PROCEDURY

Procedury - Dokument i Oświadczenia - wrzesień 2020

 

Oświadczenia składają również Rodzice, których dzieci uczęszczały już na zajęcia opiekuńcze w przedszkolu.

Formularze oświadczeń będą także dostępne w wersji papierowej przy wejściu do placówki.

 

 

  Kontakt do wychowawców

 

10.09.2020

Adresy e-mailowe do wychowawców grup:

 

MAKImaki@plomyk-montessori.pl 
SŁONECZNIKI     sloneczniki@plomyk-montessori.pl
STOKROTKIstokrotki@plomyk-montessori.pl

 

 

  Odbiór dziecka z przedszkola

 

10.09.2020

Przy odbiorze dziecka z przedszkola prosimy o korzystanie z dzwonka w celu powiadomienia nauczyciela o oczekiwaniu na dziecko.

 KOMUNIKATY ARCHIWALNE

 

  Logopedia - badania przesiewowe

 

03.09.2020

W roku szkolnym 2020/2021 wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola zostaną objęte logopedycznym badaniem przesiewowym, mającym na celu wstępne zdiagnozowanie ewentualnych wad w rozwoju mowy. Dzieci, które będą wykazywały potrzebę terapii logopedycznej zostaną zakwalifikowane na bezpłatne zajęcia logopedyczne grupowe, które będą odbywały się raz w tygodniu po 15 min. Na te zajęcia dzieci będą uczęszczały dwójkami.

Na zajęciach logopedycznych grupowych w ramach abonamentu dzieci głównie usprawniają narządy artykulacyjne, mają ćwiczenia oddechowe, słuchowe (czyli wszystko, co składa się na mowę).

Jeśli któreś dziecko wymaga wzmożonej pracy terapeutycznej z logopedą, istnieje możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych zajęć indywidualnych. Zajęcia indywidualne odbywają się według potrzeb (raz bądź dwa razy w tygodniu) po 30 min. Zaletą tych zajęć jest fakt, iż nie muszą Państwo wozić dziecka specjalnie na terapię logopedyczną, ponieważ odbywa się ona na terenie placówki.

Szczegóły można uzyskać u pani logopedy pod numerem telefonu 535 969 912.

 

 

 

  Zajęcia z muzykoterapii

 

03.09.2020

 

Zajęcia z muzykoterapii w przedszkolu odbywać się będą we wtorki:

1300-1330 stokrotki

1330-1400 słoneczniki

14:00-14:30 maki

 

 

  Procedury bezpieczeństwa w związku z otwarciem przedszkola - 1 wrzesień 2020
 

21.08.2020

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym "Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich obowiązująca od 1 września 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

I Postanowienia wstępne

1. Procedura dotyczy:

1) wszystkich pracowników przedszkola;

2) rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;

3) osób upoważnionych przez rodziców do przyprowadzania lub odbioru dzieci do/z placówki;

 

TREŚĆ PROCEDURY

Procedury - Dokument i Oświadczenia - wrzesień 2020

 

Dyrekcja Przedszkola Płomyk Montessori w Piekarach Śląskich

 

 

 

  Lekcje gry na pianinie

 

25.08.2020

Zapraszamy chętne dzieci od 5 roku życia na naukę gry na pianinie.

Rozpoczęcie zajęć we wrześniu 2020r.

 

Więcej szczegółów

 Lekcje gry na pianinie 2020-2021

 

 

 

loading...
Procedury 20.07.2020 Aneks nr 2
Procedury 25.06.2020 Aneks nr 1
Procedury 10.05.2020
  Procedury bezpieczeństwa w związku z otwarciem przedszkola

 

Aneks nr 2

20.07.2020

 

Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym "Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich obowiązującej od 14 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 

Podstawa: Wytyczne Przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W dokumencie Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym "Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich obowiązująca od 14 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie Zarządzenia nr 16 /2019/2020 Dyrektora Przedszkola Niepublicznego Płomyk Montessori w Piekarach Śląskich z dnia 10 lipca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:


1. Punkt 2 rozdział II otrzymuje brzmienie:

2. Ze względu na sytuację epidemiczną powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczona na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko; z tym, że:

  • powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie;
  • powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewnione leżakowanie.


2. Do punktu 2 rozdział II dodaje się podpunkt " a" w brzmieniu:

a) W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci

 

3. Do punktu 6 rozdział III dodaje się podpunkt "a" w brzmieniu:

a) Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnością - po uprzednim ustaleniu zasad pomiędzy rodzicem a nauczycielem

 

4. Do rozdziału IV wprowadza się punkt "14" w brzmieniu:

14. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego, zasady adaptacji, w tym przebywanie na terenie placówki rodziców dziecka, ustala się indywidualnie z dyrekcją przedszkola a następnie z nauczycielem grupy do której będzie uczęszczać dziecko.

 

a) Rodzice dzieci, które znajdują się w okresie adaptacji, zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym "Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich obowiązującą od 14 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i przestrzegania jej postanowień

 

b) Rodzice dzieci, które znajdują się w okresie adaptacji, zobowiązani są do złożenia deklaracji o fakcie, iż dziecko jest całkowicie zdrowe i nie miało kontaktu z osobami zarażonymi, przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji

 

Czytaj więcej
  Procedury bezpieczeństwa w związku z otwarciem przedszkola

 

Aneks nr 1

25.06.2020

 

Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym "Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich obowiązującej od 14 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

W dokumencie Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym "Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich obowiązującej od 14 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. na podstawie Zarządzenia nr 15 /2019/2020 Dyrektora Przedszkola Niepublicznego Płomyk Montessori w Piekarach Śląskich z dnia  23 czerwca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Punkt 2 rozdział II otrzymuje brzmienie:

2. Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grup przedszkolnych będzie ograniczona, przy spełnieniu warunku przypadającej na członka grupy ( wraz z nauczycielami) powierzchni 3m2.

 

2. Do punktu 2 rozdział II dodaje się podpunkt " a" w brzmieniu:

a) W grupie może przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczę dzieci - nie więcej niż o 2.

 

Dyrekcja Przedszkola Płomyk Montessori w Piekarach Śląskich

 

Czytaj więcej
  Procedury bezpieczeństwa w związku z otwarciem przedszkola

10.05.2020

 

Szanowni Rodzice,

W związku z planowanym otwarciem przedszkola od dnia 14.05.2020 r. w godz. 7:30-15:30 i prowadzeniem zajęć opiekuńczych dla dzieci, których Rodzice zadeklarowali taką potrzebę prosimy o zapoznanie się z „Procedurą bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym Płomyk Montessori w Piekarach Śląskich obowiązująca od 14 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

 

TREŚĆ PROCEDURY

Procedury - Dokument i Oświadczenie

 

Dyrekcja Przedszkola Płomyk Montessori w Piekarach Śląskich

 

Czytaj więcej
  Informacja o czasie pracy przedszkola

 

23.06.2020

Od dnia 1 lipca 2020 przedszkole będzie czynne w godzinach 700 - 1600

 

Dyrekcja Przedszkola Niepublicznego Płomyk Montessori w Piekarach Śląskich

 

 

 

  Rekomendacje MEN

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli szkół i plac

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

 

 

   Dodatkowe zajęcia z logopedii

 

Szanowni Rodzice,

W roku przedszkolnym 2019/2020 nasze przedszkole umożliwia chętnym Rodzicom skorzystanie (oprócz zajęć grupowych logopedycznych prowadzonych w ramach abonamentu dla dzieci bez orzeczenia ze stwierdzonym deficytem mowy)  z zajęć logopedycznych dodatkowych  ( indywidualnych i grupowych). Zajęcia będą się odbywać na terenie naszego przedszkola. Prowadzone będą przez Panią Natalię Zgodę logopedę. Planowane rozpoczęcie zajęć: 01-10-2019r.

W załączeniu  oferta zajęć dodatkowych logopedycznych.

Wszelkich informacji udzieli Pani Natalia Zgoda pod nr telefonu 535 969 912, e-mail:  zgodanatalia@gmail.com.

 

Karta informacyjna dodatkowych zajęć logopedycznych

 

Dyrekcja Przedszkola

 

Koncert koled Piekary SlaskieBal karnawałowy 2021

Termin wydarzenia 2 lutego 2020


Spektakl - „Duszek z Komina”.Międzynarodowy Dzień Poezji 2020

Termin wydarzenia 6 marca 2020


Spektakl - „Duszek z Komina”.Wycieczka do teatru 2020

Termin wydarzenia 4 marca 2020


Koncert koled Piekary SlaskieWarsztaty sensoryczne 2020

Termin wydarzenia 27 luty 2020


Koncert koled Piekary SlaskieDzień Babci i Dziadka 2020

Specjalny występ w wykonaniu dzieci


styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Back to top