Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • PŁOMYK MONTESSORI
Piekary Śląskie

    PŁOMYK MONTESSORI

    Piekary Śląskie

Ramowy plan dnia 2022-2023

Roczny Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok 2022/2023

Harmonogram wycieczek i uroczystości przedszkolnych 2022-2023

Plan współpracy z rodzicami 2022-2023

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Procedura postępowania z dzieckiem chorym

Back to top