Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • PŁOMYK MONTESSORI
Piekary Śląskie

    PŁOMYK MONTESSORI

    Piekary Śląskie

Ramowy plan dnia 2021-2022

 

700 - 845

Zajęcia służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.
Praca indywidualna o charakterze obserwacyjno - stymulującym.


845 - 915

Zestaw porannych ćwiczeń gimnastycznych.
Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania prawidłowych nawyków żywnościowych, higienicznych i kulturalnych.


930 - 1230

Praca indywidualna według założeń pedagogiki Marii Montessori.
Realizacja zadań wychowawczo-edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą
Pobyt na świeżym powietrzu: spacery, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, aktywność swobodna dzieci, zajęcia gimnastyczne o charakterze ogólnorozwojowym.
Zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego.


1230 - 1300

Obiad. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania prawidłowych nawyków żywnościowych, higienicznych i kulturalnych.


1300 - 1500

Poobiedni relaks z książką.
Praca własna dzieci z materiałem rozwojowym M. Montessori.
Lekcja ciszy.
Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój dziecka ( w/g ustalonego grafiku).
Podwieczorek - 1430


1500 - 1700

Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej.
Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania dziecka.
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, muzyczno - ruchowe.
Praca o charakterze stymulująco - kompensacyjnym.
Aktywność zabawowa ogrodzie przedszkolnym.


* W szczególnych przypadkach, dyrektor przedszkola może zmienić organizację dnia, np. w związku z wycieczką, odbywającą się w przedszkolu uroczystością lub utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwią zabawę w ogrodzie przedszkolnym, spacer lub wycieczkę.nym lub spacer.

Back to top