Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Tags

  • Obraz2

    PŁOMYK MONTESSORI

    Piekary Śląskie

Ramowy plan dnia

 

700 - 840

Zabawy  służące realizacji pomysłów  i zainteresowań dzieci. 

Gry i zabawy edukacyjne.                                       

Praca indywidualna o charakterze obserwacyjno - stymulującym.                                                                  

Zestaw porannych ćwiczeń gimnastycznych.

 

840 - 910

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania prawidłowych nawyków żywnościowych, higienicznych  i kulturalnych.

 

910 - 1215

Praca własna dzieci z materiałem rozwojowym M. Montessori.

Realizacja zajęć dydaktyczno- wychowawczych  w formie grupowej.

Pobyt na świeżym powietrzu: spacery, zabawy i gry  ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, aktywność swobodna dzieci, zajęcia gimnastyczne o charakterze ogólnorozwojowym.

Zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego.

 

1215 - 1245

Obiad.  Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania prawidłowych nawyków żywnościowych, higienicznych   i kulturalnych.

 

1245 -1500

Poobiedni relaks z książką.

Praca własna dzieci  z materiałem rozwojowym M. Montessori.              

Lekcja ciszy.

Podwieczorek.

 

1500 1700

Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. 

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania dziecka.

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, muzyczno - ruchowe.

Praca o charakterze stymulująco - kompensacyjnym. 

Aktywność zabawowa ogrodzie przedszkolnym.

 

* W szczególnych przypadkach, dyrektor przedszkola może zmienić organizację dnia, np. w związku z wycieczką, odbywającą się w przedszkolu uroczystością lub utrzymującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwią zabawę w ogrodzie przedszkolnym lub spacer.

Back to top