Przedszkole i Fundacja PŁOMYK MONTESSORI

  1. 0
  2. 1
  3. 2
« »

Dzień w Przedszkolu

 

Po kilku tygodniach pobytu dzieci w przedszkolu, obserwujemy zmiany zachodzące w ich zachowaniu, wzrasta ich zainteresowanie materiałem dydaktycznym-wybierają go chętniej niż typowe zabawki. 

 

Dzien w przedszkolu 2015 002  Dzien w przedszkolu 2015 001  Dzien w przedszkolu 2015 003

 

  • Szanujemy indywidualność każdego dziecka, kładąc nacisk na rozpoznawanie i realizowanie jego potrzeb rozwojowych – nie na jednolity dla grup wiekowych plan nauczania.
  • Nauczanie skoncentrowane jest na dziecku i wzbudzaniu jego motywacji,  nie na karach i nagrodach.

  • W grupach mieszanych wiekowo dzieci uczą się obserwując pracę innych pośrednio lub bezpośrednio. Nie dzielimy dzieci wiekowo dla wygody nauczyciela i programu.

  • Dzieci uczą się we własnym tempie, często same decydują, kiedy zakończyć pracę i jak daleko zgłębić dany temat.

  • Dzieci uczą się na drodze praktycznego działania, a nauczyciel towarzyszy im w odkrywaniu.

  • Wiedza zdobywana jest poprzez pracę na konkretnych pomocach, zaprojektowanych tak, aby pobudzać myślenie pojęciowe i prowadzić do powiązania abstrakcji z rzeczywistością – a nie na zasadzie zapamiętywania pojęć, często nie związanych z doświadczeniem dziecka.

  • Stawiamy na wzajemną pomoc, bez egoistycznej rywalizacji.

 

Dzien w przedszkolu 1  Dzien w przedszkolu 2  Dzien w przedszkolu 3