Przedszkole i Fundacja PŁOMYK MONTESSORI

  1. 0
  2. 1
  3. 2
« »

Edukacja dzieci z orzeczeniem

 

 

Zajęcia specjalistyczne

Dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkole  PŁOMYK MONTESSORIgwarantuje zajęcia specjalistyczne

 

Rehabilitacja ruchowa

Dzieci ze wskazaniami do rehabilitacji ruchowej korzystają w przedszkolu z zajęć z dyplomowanym fizjoterapeutą. W zależności od potrzeb dziecka w pracy rehabilitacyjnej wykorzystywane są elementy metod: redukcji nerwowo - mięśniowej Dobosiewicz, Integracji Sensorycznej, NDT Bobath, PNF, masażu leczniczego i punktowego, kinesiotapingu oraz terapii manualnej. Wszystko dostosowane do możliwości dziecka oraz zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Logopeda

Do dyspozycji dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w naszym przedszkolu pozostaje również logopeda. Praca z logopedą to nie tylko praca nad poprawnością artykulacyjną, ale też poszerzanie zasobu słownictwa biernego i czynnego, ćwiczenie umiejętności prowadzenia dialogu, ćwiczenie rozumienia symboli, ćwiczenie aparatu orofacjalnego (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, ćwiczenie praksji oralnej oraz kinestezji narządów mowy), programowanie języka i wiele innych ważnych w rozwoju komunikacji umiejętności.

 

  Oligofrenopedagodzy

Dodatkowo przedszkole oferuje stałą opiekę pedagogów specjalnych. W przedszkolu pracuje trzech nauczycieli z kwalifikacjami z zakresu oligofrenopedagogiki, którzy czuwają nad przebiegiem procesu edukacyjnego dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Towarzyszą oni dzieciom podczas codziennych zajęć, ułatwiając integrację w grupie rówieśniczej oraz realizację zadań edukacyjnych. Dodatkowo pracują również z dziećmi podczas zajęć indywidualnych. Indywidualna praca z pedagogiem specjalnym stanowi ważny element postępowania terapeutycznego, umożliwia bowiem nauczycielowi pochylenie się nad trudnościami edukacyjnymi dziecka oraz bezpośrednią pracę nad tymi obszarami rozwoju, które są najmocniej zaburzone..

 

 

Rehabilitacja w przedszkolu   2016 001  Dogoterapia w przedszkolu   2016 001  Zajecia w kregu STOKROTKI wrzesien  2016 040