• PŁOMYK MONTESSORI

    Przedszkole Niepubliczne

O Przedszkolu

Przedszkole latem   2016 001

Przedszkole PŁOMYK MONTESSORI mieści się w centrum Piekar Śląskich w parterowym budynku, który otoczony jest dużym ogrodem. Przedszkole zlokalizowane jest w terenie zielonym, który gwarantuje naszym podopiecznym bezpieczną i doskonałą zabawę na świeżym powietrzu. Cały teren przedszkola jest ogrodzony, a budynek posiada monitoring. 

Przedszkole posiada znakomite warunki lokalowe. Słoneczne sale wyposażone są w bogate, urozmaicone zestawy materiałów dydaktycznych - edukacyjnych M.Montessori. Nauczyciele z wyższym wykształceniem tak pedagogicznym, jak i z dyplomem ukończenia studiów "montessoriańskich" zapewniają wszechstronny rozwój Waszym dzieciom. Zajęcia odbywają się równolegle w języku angielskim i języku polskim.

Pracujemy w oparciu o metody dydaktyczne, stworzone przez  Marię Montessori dla dzieci o problemach psychicznych, które w krótkim czasie osiągały lepsze wyniki edukacyjne, dzięki tej metodzie. Przedszkole nasze jest przygotowane do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, a co wiąże się i edukacyjnymi. Posiadamy cały asortyment materiałów dydaktycznych i sensorycznych stworzony przez M.Montessori. Dysponujemy profesjonalną Kadrą przygotowaną do pracy z przedszkolakami o zróżnicowanych potrzebach zdroworozwojowych i zdrowotnych. Praca w grupach zróżnicowanych wiekowo stymuluje rozwój społeczny, a duży nacisk na samodzielność umożliwia ćwiczenie kluczowych w tym wieku umiejętności. Dzieciom z Orzeczeniem o Potrzebie Kształcenia Specjalnego przedszkole gwarantuje idywidualną pracę z pedagogiem specjalnym, logopedą, fizjoterapeutą, terapeutą SI oraz psychologiem.

W zakładce „Kontakt” dostępny jest „Formularz zgłoszeniowy”, a jeśli mają Państwo jakieś pytanie, chętnie na nie odpowiemy.

 

JESTEŚ CIEKAWY JAK PRACUJEMY?

ZAPRASZAMY!

POZNAJ  PEDAGOGIKĘ  MARII  MONTESSORI 

Back to top