• Przedszkole Piekary Śląskie
  PŁOMYK MONTESSORI
  Przedszkole Piekary Śląskie

   

Kadra przedszkola

 

 

„Nauczyciel ma być jak płomień,

którego ciepło pobudza, ożywia i zachęca”

  

Zajecia1

 

 • Wspomaga rozwój dziecka w oparciu o samoocenę i w poszanowaniu własnej wartości;
 • Obserwuje dzieci i dzięki obserwacji indywidualizuje swoje podejście do dziecka;
 • Jest aktywny, kiedy wprowadza dziecko w kontakt z otoczeniem;
 • Jest pasywny, kiedy relacja ta się już nawiązała;
 • Słucha i odpowiada, kiedy go dziecko o to poprosi;
 • Okazuje szacunek dziecku wykonującemu pracę i nie przerywa mu;
 • Okazuje szacunek dziecku, które popełnia błędy, i nie karci go;
 • Próbuje dziecku, które popełnia błędy podsuwać to, co już raz odrzuciło;
 • Dba o ład i porządek w przygotowanym otoczeniu;
 • Jest troskliwy, rozważny milczeniem, łagodny słowem;
 • Jest autorytetem fachowym i osobistym;
 • Inspiruje do wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 • Pomaga w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów;
 • Przestrzega granic swobody i uczy odpowiedzialności;
 • Rozwija w dzieciach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • Przestrzega korzystania z prawa do wolności, respektując wolność innych;
 • Rozbudza ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji;
 • Służy dziecku, kierując je ku tym przedmiotom z otoczenia, które odpowiadają   jego potrzebom i etapom rozwojowym
 • Nauczyciel nie uczy, lecz podąża za dzieckiem;

Kadra przedszkola

loading...

DYREKTOR

Dyrektor przedszkola

 

mgr inż. Rafał Zorychta


 

KADRA PEDAGOGICZNA

Nauczyciel pełniący funkcję wicedyrektora d/s pedagogicznych

 

mgr Patrycja Nowacka-Gontarz

mgr Anna Wybraniec


 


Wychowawca grupy MAKI

 

mgr Patrycja Nowacka - Gontarz


Kwalifikacje

 

dyplomowany nauczyciel Montessori

kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne

pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna

oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna

organizacja i zarządzanie oświatą

edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

 

Wychowawca grupy STOKROTKI

 

mgr Anna Wybraniec


Kwalifikacje

 

dyplomowany nauczyciel Montessori

kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne

√ pedagogika przedszkolna

√ pedagogika socjalna i opiekuńcza

 

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

mgr Patrycja Radwoń


Kwalifikacje

 

√ filologia angielska

√ Kurs kwalifikacyjno-językowy z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

√ Udział w Kongresie Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w zakresie kompetencji kluczowych w wychowaniu przedszkolnym

√ Udział w szkoleniach: Kompetencje w zakresie wielojęzyczności oraz koncepcje Marii Montessori

 

mgr Joanna Sobalak


Kwalifikacje

 

√ Dyplomowany Nauczyciel Montessori

√ język angielski

√ filologia angielska

 

 

 

NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE

 

mgr Ewelina Żmijewska


Kwalifikacje

 

Dyplomowany Nauczyciel Montessori

√ oligofrenopedagogika

√ pedagogika opiekuńczo - resocjalizacyjna

√ pedagogika opiekuńczo wychowawcza

√ edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

√ udział w szkoleniach i konferencjach Montessori

Kurs Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Pedagogika Montessori"; "Metoda Marii Montessori w pracy z grupą"

√ ogólnopolska Konferencja Montessori DCEM Dziecko Przyszłości

 

mgr Aneta Zorychta


Kwalifikacje

 

√ Dyplomowany Nauczyciel Montessori

√ terapeuta zajęciowy

√ oligofrenopedagog

√ pedagogika religijna i katechetyka

√ pedagogika społeczna-opiekuńcza

√ udział w szkoleniach i konferencjach Montessori:

√ Kurs Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Pedagogika Montessori"

√ Konferencja "Polskie Dni Montessori" Polskiego Stowarzyszenia Montessori

√ Centrum Kształcenia i Transferu Wiedzy Uniwersytet " Ignatianum" w Krakowie - Kurs Katecheza Dobrego Pasterza dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia według metody Marii Montessori

 

 
 

 

 

PSYCHOLOG

 

mgr Natalia Kubas


Kwalifikacje

 

√ psychologia

√ przygotowanie pedagogiczne

 

REHABILITANCI / TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

mgr Halina Kowal


Kwalifikacje

 

√ fizjoterapia

√ terapia integracji sensorycznej

√ kwalifikacje pedagogiczne

 

 

LOGOPEDA

 

mgr Emilia Woźniczko - Mizera


Kwalifikacje

 

√ logopedia

√ neurologopedia

√ oligofrenopedagogika

√ filologia polska

 

KADRA ADMINISTRACYJNA

 

Anna Sośnica


Stanowisko

 

√ koordynator ds. administracyjnych

 

 

Kamila Piechnik


Stanowisko

 

√ pracownik administracyjno - biurowy
d/s księgowości i płac

 

 

Joanna Szewczyk


Stanowisko

 

√ żywienie zbiorowe

 

Iwona Sławikowska
Aleksandra Piecyk

 

 

PERSONEL TECHNICZNY

 

Artur Stefanowicz


Wykonywane zadania

 

√ obsługa teleinformatyczna placówki

obsługa techniczna, rozbudowa i aktualizowanie witryny internetowej

Back to top