• PŁOMYK MONTESSORI
Piekary Śląskie

  PŁOMYK MONTESSORI

  Piekary Śląskie

Kadra przedszkola

 

 

„Nauczyciel ma być jak płomień,

którego ciepło pobudza, ożywia i zachęca”

  

Zajecia1

 

 • Wspomaga rozwój dziecka w oparciu o samoocenę i w poszanowaniu własnej wartości;
 • Obserwuje dzieci i dzięki obserwacji indywidualizuje swoje podejście do dziecka;
 • Jest aktywny, kiedy wprowadza dziecko w kontakt z otoczeniem;
 • Jest pasywny, kiedy relacja ta się już nawiązała;
 • Słucha i odpowiada, kiedy go dziecko o to poprosi;
 • Okazuje szacunek dziecku wykonującemu pracę i nie przerywa mu;
 • Okazuje szacunek dziecku, które popełnia błędy, i nie karci go;
 • Próbuje dziecku, które popełnia błędy podsuwać to, co już raz odrzuciło;
 • Dba o ład i porządek w przygotowanym otoczeniu;
 • Jest troskliwy, rozważny milczeniem, łagodny słowem;
 • Jest autorytetem fachowym i osobistym;
 • Inspiruje do wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 • Pomaga w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów;
 • Przestrzega granic swobody i uczy odpowiedzialności;
 • Rozwija w dzieciach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • Przestrzega korzystania z prawa do wolności, respektując wolność innych;
 • Rozbudza ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji;
 • Służy dziecku, kierując je ku tym przedmiotom z otoczenia, które odpowiadają   jego potrzebom i etapom rozwojowym
 • Nauczyciel nie uczy, lecz podąża za dzieckiem;

Kadra przedszkola

loading...

DYREKTOR

Dyrektor przedszkola

 

mgr inż. Rafał Zorychta


 

KADRA PEDAGOGICZNA

Wicedyrektor przedszkola d/s pedagogicznych

 

mgr Ilona Wójcik- Malina


Kwalifikacje

 

zarządzanie placówkami oświatowymi

wychowanie przedszkolne

nauczanie początkowe

pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

 


Wychowawca grupy

 

mgr Patrycja Nowacka - Gontarz


Kwalifikacje

 

dyplomowany nauczyciel Montessori

kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne

pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna

oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna

organizacja i zarządzanie oświatą

 

 

Wychowawca grupy

 

mgr Anna Wybraniec


Kwalifikacje

 

dyplomowany nauczyciel Montessori

kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne

√ pedagogika przedszkolna

√ pedagogika socjalna i opiekuńcza

 

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

lic. Agnieszka Jendrejek


Kwalifikacje

 

√ dyplomowany nauczyciel Montessori

√ język angielski

√ pedagogika opiekuńczo wychowawcza

 

 

 

mgr Joanna Sobalak


Kwalifikacje

 

√ nauczycielskie kolegium języków obcych

√ filologia angielska

 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

 

mgr Ewelina Żmijewska


Kwalifikacje

 

√ oligofrenopedagogika

√ pedagogika opiekuńczo - resocjalizacyjna

√ pedagogika opiekuńczo wychowawcza

 

 

 

lic. Magdalena Słomka


Kwalifikacje

 

√ pedagogika rewalidacyjna z informatyką

 

PSYCHOLOG

 

mgr Agnieszka Antończyk


Kwalifikacje

 

√ psychologia

√ uprawnienia psychologiczno - pedagogiczne do pracy
na wszystkich etapach edukacyjnych

 

REHABILITANCI / TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

mgr Halina Kowal


Kwalifikacje

 

√ fizjoterapia

√ terapia integracji sensorycznej

√ kwalifikacje pedagogiczne

 

 

mgr Joanna Werner


Kwalifikacje

 

√ fizjoterapia

√ terapia integracji sensorycznej

√ oligofrenopedagogika

√ kwalifikacje pedagogiczne

 

LOGOPEDA

 

mgr Emilia Woźniczko - Mizera


Kwalifikacje

 

√ logopedia

√ neurologopedia

√ oligofrenopedagogika

√ filologia polska

 

MUZYKOTERAPEUTA

 

mgr Magdalena Szol - Rakoczy


Kwalifikacje

 

√ edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

√ choreoterapia

√ arteterapia

√ oligofrenopedagogika

 

DOGOTERAPIA

 

mgr Natalia Zgoda


Zajecia dogoterapia przedszkole piekary slaskie

Kwalifikacje

 

√ dogoterapia

√ oligofrenopedagogika

√ logopedia

 

KADRA ADMINISTRACYJNA

 

Anna Sośnica


Stanowisko

 

√ koordynator ds. administracyjnych

 

 

Kamila Piechnik


Stanowisko

 

√ pracownik administracyjno - biurowy
d/s księgowości i płac

 

 

Joanna Szewczyk
Agnieszka Thies - Płaszczyk


Stanowisko

 

√ żywienie zbiorowe

 

Iwona Sławikowska
Edyta Wróbel

 

 

PERSONEL TECHNICZNY

 

Artur Stefanowicz


Wykonywane zadania

 

√ obsługa teleinformatyczna placówki

bsługa techniczna, rozbudowa i aktualizowanie witryny internetowej

 

 

Jan Rybiak


Naturalne otoczenie przedszkola Płomyk Montessori

Wykonywane zadania

 

obsługa ogrodów i placów zabaw

 

Back to top