Kadra przedszkola

 

 

„Nauczyciel ma być jak płomień,

którego ciepło pobudza, ożywia i zachęca”

  

Zajecia1

 

 • Wspomaga rozwój dziecka w oparciu o samoocenę i w poszanowaniu własnej wartości;
 • Obserwuje dzieci i dzięki obserwacji indywidualizuje swoje podejście do dziecka;
 • Jest aktywny, kiedy wprowadza dziecko w kontakt z otoczeniem;
 • Jest pasywny, kiedy relacja ta się już nawiązała;
 • Słucha i odpowiada, kiedy go dziecko o to poprosi;
 • Okazuje szacunek dziecku wykonującemu pracę i nie przerywa mu;
 • Okazuje szacunek dziecku, które popełnia błędy, i nie karci go;
 • Próbuje dziecku, które popełnia błędy podsuwać to, co już raz odrzuciło;
 • Dba o ład i porządek w przygotowanym otoczeniu;
 • Jest troskliwy, rozważny milczeniem, łagodny słowem;
 • Jest autorytetem fachowym i osobistym;
 • Inspiruje do wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 • Pomaga w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów;
 • Przestrzega granic swobody i uczy odpowiedzialności;
 • Rozwija w dzieciach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • Przestrzega korzystania z prawa do wolności, respektując wolność innych;
 • Rozbudza ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji;
 • Służy dziecku, kierując je ku tym przedmiotom z otoczenia, które odpowiadają   jego potrzebom i etapom rozwojowym
 • Nauczyciel nie uczy, lecz podąża za dzieckiem;

Back to top