Rekrutacja do przedszkola PŁOMYK MONTESSORI

 

 

Oferta przedszkola dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

(oferta realizowana w ramach abonamentu)

 

Opieka przedszkolna dla dzieci z orzeczeniem

- Do naszego przedszkola przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne

- Opracowujemy Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne (w skrócie IPET) dla każdego dziecka na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

IPET

- IPET, realizowany jest przez powołane zespoły nauczycieli, które realizują cele w nim zawarte.

 

Skład zespołów d/s pomocy psychologiczno - pedagogicznej

- W skład zespołów d/s pomocy psychologiczno - pedagogicznej wchodzą nauczyciele wychowawcy, nauczyciele wspomagający, nauczyciele języka angielskiego oraz nauczyciele specjaliści - adekwatnie do potrzeb dziecka.

 

Przedszkole dysponuje nowoczesnymi środkami dydaktycznymi wspomagającymi rozwój dzieci:

- certyfikowany materiał dydaktyczny Montessori;

- bogato wyposażona sala integracji sensorycznej;

- specjalistyczne programy edukacyjne np. „Wspomaganie rozwoju PRO”; program - wspomagający i stymulujący prawidłowy rozwój mowy u dzieci w wieku przedszkolnym „Języczek gimnastyczek”…);

 

Aktywnie współpracujemy z rodzicami w procesie zapewnienia dziecku optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju.

 

 

Back to top