• Przedszkole Piekary Śląskie
    PŁOMYK MONTESSORI
    Przedszkole Piekary Śląskie

     

Pedagogika Marii Montessori

 

Maria Montessori w Londynie

Maria Montessori Przyszła na świat 31 sierpnia 1870 roku we włoskim Chiarawall. Jako pierwsza kobieta została we włoszech lekarzem. W 1890 roku została kierownikiem Instytutu Medyczno - Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli dla Opieki i Wychowania Dzieci Umysłowo Upośledzonych w Rzymie. Dzięki temu Maria Montessori mogła rozpocząć eksperymenty nad nowatorskim zastosowaniem materiału dydaktycznego Itarda i Sequina.

W tym okresie stworzyła też nowatorską metodę nauczania pisania i czytania. Szybko okazało się, że dzieci upośledzone umysłowo uczone metodą opracowaną przez Marię Montessori uzyskiwały lepsze wyniki od dzieci zdrowych.

Kiedy we Włoszech powstał Instituto Romano die Beni Stabili, Maria Montessori otrzymała propozycję objęcia stanowiska kierownika tej instytucji. Przyjmując tę posadę nadała tej instytucji o charakterze wychowawczym nazwę Case dei Bambini - Domy Dziecięce.

 

Przedszkole Marii Montessori

 

W 1907 roku otwarto pierwsze przedszkole pod nazwą Case dei Bambini - Domy Dziecięce. Po kilku tygodniach pobytu dzieci w placówce, Montessori zaobserwowała zmiany zachodzące w ich zachowaniu, wzrastało ich zainteresowanie materiałem dydaktycznym -wybierały go chętniej niż typowe zabawki. Wydarzeniem, które pracy M. Montessori nadało nowy sens, było odkrycie zjawiska, które później nazwała "polaryzacją uwagi".
Coraz bardziej doskonaliła opracowany przez siebie materiał dydaktyczny.

 

Lekcja ciszy

Maria Montessori zauważyła zafascynowanie dzieci ciszą i włączyła ją do swojego systemu wychowawczego w postaci tzw. "lekcji ciszy".    
Wprowadziła też, jako zasadę pedagogiczną swobodny wybór materiałów dydaktycznych, dowolność miejsca i czasu pracy.  

Zniosła nagrody i kary.                                                                                                            
Ograniczyła czynności nauczyciela na rzecz samodzielności dzieci.  Wprowadziła naukę czytania i pisania oraz podstawy matematyki.

 

Osiągnięcia Marii Montessori

Sukces Case dei Bambini spowodował, że rosło zainteresowanie, a to powodowało powstawanie następnych placówek. W roku 1910 podjęła decyzję o rezygnacji z prawa do wykonywania zawodu lekarza i zajęła się doskonaleniem swojej metody. Wkrótce doszło do spopularyzowania w świecie teorii pedagogicznej Marii Montessori. Odbyła liczne podróże, organizowała kursy i sympozja pedagogiczne. W ruch montessoriański włączyły się znane osobistości świata pedagogicznego i oraz osoby będące autorytetami ówczesnych czasów.

 

Powstanie Association Montessori Internationale

W 1929 roku powstaje Association Montessori Internationale (AMI) (Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori), które staje się centralną organizacją koordynującą działalność placówek i towarzystw montessoriańskich w świecie oraz zajmującą się kształceniem nauczycieli. Krajowe Stowarzyszenia Montessori powstają w wielu krajach:

Austrii, Kanadzie, Danii, Filipinach, Francji, Holandii, Irlandii, Indiach, Japonii, Niemczech, Pakistanie, Polsce, Szwecji, Włoszech.

Centra Szkoleniowe powstają w Ameryce, Europie, Afryce i Azji w takich krajach jak:

USA, Francja, Tanzania, Indie, Kanada, Niemcy, Cejlon, Meksyk, Irlandia, Pakistan, Włochy, Japonia, Dania, Filipiny.

 


Wyróżnienia Marii Montessori

 

Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne i przesłane humanistyczne zawarte w ideach swojej pedagogiki, Maria Montessori została wyróżniona najwyższymi odznaczeniami, przyznawanymi przez rządy i uniwersytety wielu krajów. Była wyróżniana tytułami Doktora Honoris Causa, na Uniwersytecie w Sorbonie otrzymała Krzyż Legii Honorowej, była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.Maria Montessori zmarła 6 maja 1952 roku w Noordwijk w Holandii.

 

Back to top