Cele i Zadania Pedagogiki Marii Montessori

 

Przedszkole-Montessori-Pedagogika-Marii-Montessori

 

Praca dziecka i nauczyciela przy respektowaniu zasad pedagogiki Marii Montessori powinny prowadzić do następujących celów:

  • osiągnięcia spontanicznej koncentracji;
  • rozwinięcia samodzielności i wiary we własne siły;
  • wypracowania zamiłowania do porządku i pracy,;
  • wypracowania zamiłowania do ciszy i pracy indywidualnej;
  • wypracowania postaw posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji, a nie zewnętrznym przymusie;
  • uniezależnienia od nagrody;
  • osiągnięcia spontanicznej samodyscypliny, wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa;
  • powstania postaw wzajemnej pomocy bez egoistycznej rywalizacji;
  • zainteresowania rzeczywistością i otoczeniem.

Back to top