• Przedszkole Piekary Śląskie
    PŁOMYK MONTESSORI
    Przedszkole Piekary Śląskie

     

Zadania Nauczyciela Montessori

 

Maria Montessori

Nauczyciel w pedagogice Montessori jest dyskretnym obserwatorem, przewodnikiem, doradcą, współpracownikiem. Jego zadaniem jest:

 

  • Zapewnienie dziecku optymalnych warunków rozwoju;
  • Wpływanie na właściwe postępowanie i zachowanie się dziecka;
  • Wybieranie dla konkretnego dziecka najodpowiedniejszego materiału rozwojowego, wskazanie właściwego sposobu posługiwania się nim i umiejętne wycofanie się.

 

Zasadniczą formą pracy nauczyciela jest lekcja podstawowa, w czasie której dziecko poznaje sposoby korzystania z proponowanych mu pomocy. Nauczyciel prowadzi również „lekcje trójstopniowe” z jednym dzieckiem (wprowadzające dziecko w określone pojęcia, działania, umiejętności) oraz lekcje z grupą, np. "lekcje ciszy".

 

Back to top