Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Aktualizacja 23.03.2020

 

  Edukacja przedszkolna w czasie epidemii

 

Aktualizacja 23.03.2020

 

Szanowni Państwo.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które przedłuża czas ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych do 10 kwietnia 2020 r., mając na uwadze naszą odpowiedzialność za ciągłe świadczenie usług dydaktycznych i troskę o rozwój naszych podopiecznych nawet w aktualnie narzuconych warunkach działania i przy ograniczonych możliwościach bezpośredniego kontaktu, przesyłamy Państwu materiały dydaktyczne i przeznaczone do pracy z dziećmi, które okażą się pomocne w zagospodarowaniu czasu wolnego Państwa dzieciom i pozwolą na kontynuację procesu rozwoju naszych wychowanków. Wszystkie przesyłane Państwu materiały uwzględniają cele zawarte w podstawie programowej i dostosowane zostały do aktualnych zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Mamy świadomość, iż wiek większości dzieci nie pozwala na samodzielne korzystanie z urządzeń informatycznych, a Państwa dyspozycyjność czasowa może nie zawsze pozwalać na pełne zaangażowanie w wymagającą pracę domową z dziećmi. Domyślamy się także, że różnorodna może być dostępność do komputera, czy innych urządzeń multimedialnych w Państwa domach. Dlatego podkreślamy zarazem, żeby nie traktować naszych propozycji jako zadań obowiązkowych, ale samodzielnie dostosować je raczej do indywidualnych możliwości dziecka, Państwa możliwości czasowych, a także obiektywnych uwarunkowań technicznych.

Jednocześnie informujemy, że w celu ciągłego wsparcia w prowadzonej dydaktyce oraz w celach konsultacyjnych będziemy do Państwa dyspozycji lub także oczywiście do dyspozycji dziecka ( jeżeli syn/ córka wyrazi potrzebę kontaktu z nauczycielem) za pomocą komunikatorów internetowych w dni powszednie - w określonych godzinach. Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną. Dyrekcja i Nauczyciele Przedszkola Niepublicznego Płomyk Montessori.

Dyrekcja Przedszkola Płomyk Montessori w Piekarach Śląskich

Back to top