• Przedszkole Piekary Śląskie
    PŁOMYK MONTESSORI
    Przedszkole Piekary Śląskie

     

Rekrutacja do przedszkola PŁOMYK MONTESSORI

 

 

 

Oferta Przedszkola Niepublicznego

PŁOMYK MONTESSORI

 

(realizowana w ramach abonamentu)

 

Realizacja zadań edukacyjnych metodą Marii Montessori.

- Realizacja obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o program „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…", który dostosowuje treści pedagogiki M. Montessori do współczesnych warunków i wymogów wychowania przedszkolnego.

 

 

Profesjonalnie przygotowane otoczenie

- środowisko wychowawcze korzystne edukacyjnie (w aspekcie materialnym, strukturalno - dynamicznym i osobowym )

 

Certyfikowany materiał rozwojowy Montessori do:

- praktycznych ćwiczeń dnia codziennego;

- kształcenia zmysłów;

- edukacji matematycznej;

- edukacji językowej;

- wychowania kosmicznego.

 

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

- trzech nauczycieli w grupie: wychowawca, oligofrenopedagog oraz nauczyciel języka angielskiego;

- dyplomowani nauczyciele Montessori;

- wysoki poziom kierunkowych kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

 

Warsztaty Montessori dla rodziców

 

Realizacja uzupełniających programów edukacyjnych

- (np. program wspomagający i stymulujący prawidłowy rozwój mowy u dzieci w wieku przedszkolnym „Języczek gimnastyczek”…)

 

Zajęcia językowe prowadzone w przedszkolu:

- realizacja zajęć języka angielskiego codziennie w różnych formach;
- całodzienna możliwość konwersacji dziecka z nauczycielem w języku angielskim.

 

Edukacja włączająca

- dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego dziecka;
- realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Opieka i bezpieczeństwo dzieci

- opieka nad dziećmi w godz. od 7 00 - 17 00;
- obiekty przedszkolne monitorowane, klimatyzowane, wentylowane wraz z systemem oczyszczania;
- dwa ogrody / place zabaw spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa;
- wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.

 

Edukacja żywieniowa

- posiłki opracowane według norm Instytutu Żywności i Żywienia;
- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
- dostosowanie posiłków do zaleconych diet.

 

 

 

Uczymy dzieci aktywności

 

Back to top