• PŁOMYK MONTESSORI
Piekary Śląskie

    PŁOMYK MONTESSORI

    Piekary Śląskie

 

Oferta Przedszkola Niepublicznego

PŁOMYK MONTESSORI

(realizowana w ramach abonamentu)

 

Realizacja zadań edukacyjnych metodą Marii Montessori.

- Realizacja obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o program „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…", który dostosowuje treści pedagogiki M. Montessori do współczesnych warunków i wymogów wychowania przedszkolnego.

 

 

Profesjonalnie przygotowane otoczenie

- środowisko wychowawcze korzystne edukacyjnie (w aspekcie materialnym, strukturalno - dynamicznym i osobowym )

 

Certyfikowany materiał rozwojowy Montessori do:

- praktycznych ćwiczeń dnia codziennego;

- praktycznych ćwiczeń dnia codziennego;

- kształcenia zmysłów;

- edukacji matematycznej;

- edukacji językowej;

- wychowania kosmicznego.

 

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

- trzech nauczycieli w grupie: wychowawca, oligofrenopedagog oraz nauczyciel języka angielskiego;

- dyplomowani nauczyciele Montessori;

- wysoki poziom kierunkowych kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

 

Warsztaty Montessori dla rodziców

 

Realizacja uzupełniających programów edukacyjnych

- (np. program wspomagający i stymulujący prawidłowy rozwój mowy u dzieci w wieku przedszkolnym „Języczek gimnastyczek”…)

 

Zajęcia językowe prowadzone w przedszkolu:

- realizacja zajęć języka angielskiego codziennie w różnych formach;
- całodzienna możliwość konwersacji dziecka z nauczycielem w języku angielskim.

 

Edukacja włączająca

- dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego dziecka;
- realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Opieka i bezpieczeństwo dzieci

- opieka nad dziećmi w godz. od 7 00 - 17 00;
- obiekty przedszkolne monitorowane, klimatyzowane, wentylowane wraz z systemem oczyszczania;
- dwa ogrody / place zabaw spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa;
- wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.

 

Edukacja żywieniowa

- posiłki opracowane według norm Instytutu Żywności i Żywienia;
- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
- dostosowanie posiłków do zaleconych diet.

 

Opieka specjalistów dla wszystkich dzieci

 

logopeda

(badania przesiewowe, konsultacje z rodzicami, opracowywanie opinii logopedycznych, kierowanie do poradni logopedycznej, praca ze specjalistycznym programem Logopedia PRO, duża baza pomocy specjalistycznych);

 

psycholog

(obserwacje, konsultacje z rodzicami, opracowanie dokumentacji i opinii psychologicznych);rehabilitant

( obserwacje, konsultacje z rodzicami,);

 

terapeuta integracji sensorycznej

(obserwacja, konsultacje z rodzicami; specjalistyczna sala zajęć - bogata baza pomocy sensorycznych);

korzystanie z komputerowego programu multimedialnego „ Wspomaganie rozwoju PRO”.

 

 

Realizacja projektów edukacyjnych np.:

 

√ „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

√ „Mali Ekolodzy”

√ „Piękna nasza Polska cała”

√ „Książka moim przyjacielem" w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom”

√ „Mali aktorzy na wielkiej scenie”

√ i inne...

 

Inne zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów

- psychologa, rehabilitanta, logopedę, dogoterapeutę:

 

- dogoterapia

- muzykoterapia

- zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

- zajęcia logopedyczne (w przypadku stwierdzenia deficytów mowy)

- zajęcia kształtujące kompetencje społeczne i emocjonalne

 

Na życzenie rodziców dodatkowe zajęcia:

 

- Dodatkowe zajęcia logopedyczne

- Wycieczki wyjazdowe

- Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych

- Inne

 

 

Uczymy dzieci aktywności

 

Back to top